20 Năm T́nh Cũ       Trần Quảng Nam

Bao nhiêu năm gặp lại
Nụ cười héo trên môi
Bao nhiêu năm t́nh cạn
T́m nhau đă ṃn hơi
Bao nhiêu năm một lần
Ḿnh nh́n nhau chới với, hỡi anh


Bao nhiêu năm gặp lại
C̣n trong mắt em xanh
Sao nghe như gịng lệ
Chảy quanh tháng ngày trôi
Sao nghe như hơi thở
Ngạt ngào ḷng thơ mới, anh ơi !


Mây bay bao năm rồi
Mây bay hai phương trời
Bao yêu thương ngày đầu
H́nh như vẫn c̣n đây
Bao nhiêu năm trong đời
Mưa rơi riêng phương này
Cơn mê thêm ră rời
Tim đau không ngừng nhịp


Bao nhiêu năm gặp lại
Gịng đời vẫn chia đôi
Con tim chung nhịp thở
Của ngày ấy yêu nhau
Bao nhiêu năm qua rồi
T́nh c̣n trang giấy mới, anh ơi