7 Ngày Đợi Mong   Trần Thiện Thanh
(C) Country Pop  143 /  Rumba 90
Anh hẹn em cuối tuần chờ anh nơi cuối phố
Biết anh thích màu trời
Em đă bồi hồi chọn màu áo xanh


Chiều thứ bảy người đi
Sao bóng anh chẳng thấy
Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài
Áo em dần phai


Sáng chủ nhật trời trong
Nhưng trong ḷng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang
Nên thứ hai thu tàn nên thứ ba thu vàng, mùa đông thứ tư sang


Qua thứ năm nghẹn ngào
Giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn ḷng
Không nói nửa lời, dù là ghét anh


Chiều thứ bảy mưa rơi
Ai bảo anh lại tới ai bảo anh xin lỗi
Ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi