7 Ngy Đợi Mong   Trần Thiện Thanh
(C) (B) Country Pop  143 / Rumba 95
Anh hẹn em cuối tuần chờ anh nơi cuối phố
Biết anh thch mu trời
Em đ bồi hồi chọn mu o xanh


Chiều thứ bảy người đi
Sao bng anh chẳng thấy
Rồi nhẹ đi gt hi chiều nghing bng di
o em dần phai


Sng chủ nhật trời trong
Nhưng trong lng dng sng
Chẳng thấy bng anh sang
Nn thứ hai thu tn nn thứ ba thu vng, ma đng thứ tư sang


Qua thứ năm nghẹn ngo
Giận anh đm thứ su
Quyết, em quyết dặn lng
Khng ni nửa lời, d l ght anh


Chiều thứ bảy mưa rơi
Ai bảo anh lại tới ai bảo anh xin lỗi
Ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi