Ai Khổ V́ Ai     Thanh Sơn
(Dm) RUMBA  83
Anh biết chăng anh em khổ v́ ai em khóc v́ ai
Ngày vui đă tan nhân t́nh thế thái c̣n lại
đống tro tàn
Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng t́nh em yêu sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn, xót xa duyên ḿnh
Chưa thắm đành dở dang


Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu t́nh ca
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền ḥa, ngày đầu của nhau
Hương sắc t́nh yêu đậm đà


Ngày nay người đành bỏ em
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu


Anh biết chăng anh
Em ngủ nào yên em thức nào yên
Nhiều khi cố quên
Nhưng chỉ thêm chuốc vào ḷng những ưu phiền
Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay
Người phụ đời em khi đă cạn chén t́nh say
Để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi
Sao nỡ làm khổ nhau