Ai Về Xứ Huế      Duy Khnh
(C) Rumba  89

Ai ra xứ Huế th ra, ai về l về ni Ngự
Ai về l về sng Hương
Nước sng Hương cn thương chưa cạn
Chim ni Ngự tm bạn bay về
Người tnh qu ơi người tnh qu thương nhớ lắm chi


Ai ra xứ Huế th ra, ai về l về Vỹ Dạ
Ai về l về Nam Dao
Dốc Nam Dao cn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ cn gợi cu thề
Người tnh qu ơi người tnh qu c nhớ xin trở về


... ơ... ớ... ơ... ơi...
Cầu Trường Tiền su vại mười hai nhịp
Thương nhau rồi th xin kịp về mau... ờ...
... ơ... ớ... ơ... ờ...
Chứ kẻo mai về bng xế qua cầu
Bạn cn thương bạn
Chứ biết gửi sầu về nơi m... ... ớ... ơ...


Ai ra xứ Huế th ra, ai về l về ni Ngự
Ai về l về Vn Lu
Bến Vn Lu cn su thương nhớ
Thuyền Bến Ngự cn đợi anh về
Người tnh qu, ơi người tnh qu, c nhớ xin trở về


Bến Vn Lu cn su thương nhớ
Thuyền Bến Ngự cn đợi anh về
Người tnh qu, ơi người tnh qu... C nhớ...xin trở...về