Anh Cn Nợ Em           Anh Bằng
(Dm)  Boston 60 / Techno 140
Anh cn nợ em cng vin ghế đ
Cng vin ghế đ l đổ chiều m
Anh cn nợ em dng xưa bến cũ
Dng xưa bến cũ Con sng m đềm


Anh cn nợ em chim về ni nhạn
Trời mờ mưa đm trời mờ mưa đm
Anh cn nợ em nụ hn vội vng
nụ hn vội vng nắng chi qua rm


Anh cn nợ em con tim bối rối
Con tim bối rối anh cn nợ em
V cn nợ em cuộc tnh đ lỡ
Cuộc tnh đ lỡ anh cn nợ em