Anh Đ Qun Ma Thu     Nam Lộc & Tng Giang
(C) Boston 60 / Rumba  95
By giờ l ma thu trời vắng khi sương m
Hng cy kh sầu a hiu hắt đứng trong mư


Mưa như lệ tnh xưa lệ thấm mấy cho vừa
Lệ vương hoa phượng rũ anh c nghe ma thu


Thu mang cho tnh yu một thời đ qua
Thu mang cho người yu một đời xt xa


Ma thu đ xa hết cơn mong chờ
Ma thu đ cất dấu chn bơ hờ
Một người bước đi lệ tnh ướt mi


Hm nay trời vo đng tnh đ chết trong lng
Niềm c đơn chợt đến anh đ qun ma thu