Anh Đ Thấy Ma Xun Chưa  Quốc Dũng

Một vng my trắng bay đi tm nhau
Chẳng cn thấy đu mắt em hoen sầu
V mnh xa nhau nn anh chưa biết
xun về đấy thi
Ngy xun vẫn tri rừng cn ngy dại
mơ bng hnh ai


Trời mưa giăng lối o em lệ rơi
Nhạt nho nt mi  đ xanh qun lời
V mnh xa nhau nn anh chưa biết
xun về đấy thi
Giọt sương vẫn rơi tnh mnh vẫn hoi
thương nhớ đầy vơi


Chiều xưa ngồi bn anh em nghe như đ xt xa trong tay mnh
Một giy hồn lnh đnh mi em thơm ngt
đn đưa cơn say tnh
Anh biết khng anh em như bng my
tm nơi đỗ bến
Đậu bến xa vời m tnh vẫn rơi my hoi vẫn tri


Trời ro rạt sng gi reo ma đng
Tm trong gi băng bng xun mịt mng
V mnh xa nhau nn xun vẫn mi xa vời chốn nao
Cn thương nhớ nhau cn nặng u sầu
mun kiếp về sau