Anh Đừng Đi
(Người Ơi Hy Nhớ Đừng Qun)
                                                      Nhạc Hoa, Lời Việt: Lm Hng

(Am) Techno  135
Người hỡi ' hy nhớ ' đừng qun  1 2 3
Bi ca yu thương em
' ht tặng người  1 2 3
Ngy thng dẫu khốn kh
' lng em ' chẳng vơi  1
Bao yu thương trong tim
' anh hỡi~ ~  1 2 3

Anh hy hứa với em ' một cu 1 2 3
Lun yu em cho đến
' bạc đầu~ ~  1 2 3
Nguyện suốt kiếp bn em
' cng nhau ' trải qua  1
D vạn vật đổi thay
' chẳng ' thay lng  1 2

Anh đừng đi  1 2
Anh
' chẳng đi  1 2
Ta cng nhau
1 2
Lướt qua đời
~ ~    1 2

Anh đừng đi 1 2
Anh ' chẳng đi  1 2
Bn Cạnh nhau
1 2
Đến
' bạc đầu~ 1 2

https://www.facebook.com/reel/768750584842610?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz
- Người Ơi Hy Nhớ Đừng Qun - ca sĩ: Nguyễn Thu Phương