Anh Hng Xạ Điu       Nhạc Trung Hoa
(Cm) Pop Enka  94

Ồ... ... ....... ... ồ.... ....... Ố... ồ... ...... Ồ......
Ngước mặt ln cao hỏi trời sao trời nỡ lạnh lng
Giấc mơ bao lu chờ mong
Vẫn chm trong tăm tối
Đời ta như ln my khng ngừng phiu bạt
.......(cuộc đời ta).....................(khc chi bo my)
Phận bo my i xc xơ
.......(phận bo my)........(xc xơ my bo)
Tnh ta con thuyền nan bo bng tri dạt
.......(cuộc tnh ta)..................(con thuyền nan)
Trăm dng sng mịt mng bến mơ
.......(l dng sng................bến mơ)
Lỡ khi duyn ta nổi tri bo bng giữa lng người
Cht hương duyn xin trao người giữ mi
Dẫu đời c đổi thay

D đang trong niềm vui hay niềm u sầu
.......(d đang vui).......................(nỗi đau niềm vui)
Xin v nhau chia xt cho nhau
.......(v nhau)..........................(xớt chia cho người)
Thủy chung cho d mai ni mờ sng cạn
.......(thủy chung)......................(dẫu cho ngy mai)
Ta no qun ước thề ban đầu
.......(th đừng qun)....(ban đầu)
Lỡ khi duyn ta nổi tri bo bng giữa lng người
Cht hương duyn xin trao người giữ mi
Dẫu đời c đổi thay

Ồ... ... ....... ... ồ.... ....... Ố... ồ... ...... Ồ....
..
...... ồ... ... ... ố... ... ồ.......
Ồ... ... ....... .... ồ.... ....... Ố... ồ... ...... Ồ......
...... ồ... ...  ố... ồ... ...
ồ......

https://lyric.tkaraoke.com/19714/anh_hung_xa_dieu.htm  - Tuấn Đạt & Lucia Kim Chi