Anh không chết đâu anh     Trần Thiện Thanh
(G) Schlager 6-8  62

Anh không chết đâu anh
Người anh hùng mủ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn
đưa anh đi anh đi


Anh, anh không chết đâu em
Anh chỉ về với mẹ mong con
Anh vẫn sống thênh thang trong ḷng muôn người
biết thương đời lính
Trong tim cô sinh viên hay buồn
thường nhắc nhở những chiến công
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học
chuyện anh riêng anh riêng anh


Ôi đất mát trên đồi xanh t́nh yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo ḥ kia
lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu
Ôi tiếng súng sau cùng đó,
anh c̣n nghe tầm đạn đi không anh


Không, anh không chết đâu em
Anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ c̣n lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và c̣n hằng đêm
cho anh cho anh...


End...
Không! Anh không chết đâu em.. Chưa! Anh chưa chết đâu em..
Không! Anh không chết đâu em.. Chưa! Anh chưa chết đâu em..