Anh Về Với Em    Trần Thiện Thanh
(C) Rumba  95
Anh về với em như chim liền cánh như cây liền cành
Như đ̣ với sông như nước xuôi gịng
Vào ḷng biển xanh
Em ơi trăng c̣n sáng nên t́nh yêu vẫn c̣n mang
Em ơi sương c̣n xuống nên tim côi mong sưởi ấm
Ta xa nhau lâu rồi ta mong nhau lâu rồi
Gần nhau đêm nay thôi.


Anh về với em mai ta lại cách xa nhau muôn trùng
Bao ngày nhớ nhung vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi v́ em
Hay chăng ân t́nh lớn hơn không gian đôi ḿnh cách
Mai nay anh đi rồi mai nay anh đi rồi
Mai nay anh lại đi.


Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi
Không muốn em dối ḷng khi mang mang buồn tủi
Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương
Nên một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau
.

Em biết không những chiều khi sương thu giăng giăng
Anh nhớ xưa chúng ḿnh hay đi trên đường vắng
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi
Làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau.


Bây giờ cách xa đôi đứa đôi miền nhạt nḥa chiều mưa
Xin cho ân t́nh sẽ bao la như sương đầu núi
Xin cho ân t́nh sẽ không mau tan như bọt nước
Anh đi anh lại về
Em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu.