o Anh St Chỉ Đường T  Phạm Duy
(Gm) Schlager 6-8  65

Nng c ba người anh đi qun đội lu rồi
Nng c đi người em c em chưa biết ni
Tc nng hy cn xanh, tc nng hy cn xanh...
Ti l người chiến binh xa gia đnh đi chiến đấu
Ti yu nng như yu người em gi ti yu
Người em gi ti yu, người em gi ti yu
(G) Spanish Paso  102
Ngy hợp hn ti mặc đồ hnh qun
Bn đồng qu bết đi giầy chiến sĩ
Ti mới từ xa nơi đơn vị về
Ti mới từ xa nơi đơn vị về
Nng cười vui bn anh chồng kỳ khi
Thời loạn ly c ai cần o cưới
Cưới vừa xong l ti đi, cưới vừa xong l ti đi
(Gm) Schlager 6-8  65
Từ chốn xa xi nhớ về i ngại
Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
M nhỡ khi mnh khng về
Th thương người vợ, b bỏng chiều qu
(Gm) Spanish Paso  102
Nhưng khng chết người trai chiến sĩ
M chết người gi nhỏ miền sui
Nhưng khng chết người trai chiến sĩ
M chết người gi nhỏ miền sui
Nhưng khng chết người trai chiến sĩ
M chết người gi nhỏ miền sui... Hỡi i ! Hỡi i !
(G) Swing Waltz (Boston)  92
Ti về khng gặp nng. M ngồi bn mộ vng
Chiếc bnh hoa ngy cưới
đ thnh chiếc bnh hương
Nhớ xưa em hiền ho o anh em viền t
Nhớ người yu mầu tm, nhớ người yu mầu sim
Giờ pht la đời, chẳng được ni một lời
Chẳng được ng mặt người...
(Gm) Schlager 6-8  65
Nng c ba người anh đi qun đội lu rồi
Nng c đi người em, những em thơ sẽ lớn
Tc nng hy cn xanh, tc nng hy cn xanh
i một chiều mưa rừng trn
chiến trường ng Bắc
Ba người anh được tin người em gi thương đau
V tin dữ đi mau, rồi tin cưới đi sau
(G) Spanish Paso  102
Chiều hnh qun qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tm hoa sim
Tm cả chiều hoang biền biệt
Rồi ma Thu trn những dng sng
Những dng sng
những dng sng ln gi Thu sang
Gi rờn rợn trn mộ vng
Chiều hnh qun qua những đồi sim
Những đon qun những
đon qun v tiếng qun ca
C lời no ru ời ời:
ơi ! ơi ! o anh sứt chỉ đường t
Vợ anh chết sớm, mẹ gi chưa khu
Những đồi sim, những đồi sim
Đồi tm hoa sim, đồi tm hoa sim, đồi tm hoa sim
ồi tm hoa sim, đồi tm hoa sim, đồi tm hoa sim