o Lụa H Đng       Ng Thụy Min
(Am) (Am) 8-Beat Ballad  100 / Cha cha cha 125
Nắng Si Gn anh đi m chợt mt
Bởi v em mặc o lụa H Đng
Anh vẫn yu mu o ấy v cng
Anh vẫn yu mu o ấy v cng


Anh vẫn nhớ em ngồi đy tc ngắn
M ma Thu di nắng ở chung quanh
Linh hồn anh vội v vẽ chn dung
Bay vội v vo trong hồn mở cửa


Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng v đu
Nhưng sao đi m khng bảo g nhau?
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại


Em ở đu, hởi ma Thu tc ngắn?
Giữ hộ anh mu o lụa H Đng
Anh vẫn yu mu o ấy v cng
Anh vẫn yu mu o ấy v cng
Anh vẫn yu mu o ấy em ơi