Ave Maria

Dâng về Ma-ri-a
Đây những linh hồn đầy ưu tư
Khép nép trong ḷng Mẹ ôi hết ưu phiền
Đàn con xin Mẹ âu yếm nối cho lành duyên

Đă ban cho hương đời
Luôn tươi thắm những ngày qua
Và ǵn giữ trong tay người
Mẹ ơi ! Sancta-a Ma-ri-a
Ḷng con run lên
V́ nghe tiếng chuông xa xa
Từ xưa thơ ấu hoa xuân nở trong gió thơ
Tàn kiếp mong linh hồn siêu thoát Thiên Đường kia...
Ave Ma-ri-a


Original

Dâng về Ma-ri-a
Đây những linh hồn đầy ưu tư
Khép nép trong ḷng Mẹ, ôi hết ưu phiền
Đàn con xin Mẹ âu yếm nối cho lành duyên

Hăy ban cho hương đời đă tan vỡ trong ngày qua
Và đưa tới nơi mơ hồ
Mẹ ơi ! Sancta-a Ma-ri-a
Ḷng con run lên v́ nghe tiếng chuông xa xa
Từ xưa thơ ấu, hoa xuân nở trong gió thơ
Tàn kiếp mong linh hồn siêu thoát Thiên Đường kia
Ave Ma-ri-a