B Rằng B R      Dn Ca
(Cm)  Cha Cha Cha  125
Bồng bồng chứ cng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội em đnh rơi mất chồng...

B Rằng b R - Ới
' Rằng b đi - Ới đi l đu 1

B Rằng b R - Ới
' Rằng b đi - Ới đi l đu 1
B đi khắp chốn nối dy tơ hồng
 1
Ci duyn ng chồng lm khổ ci đời ti
  1 
Ới b R ơi.. B Rằng... b R ơi !!!


Chồng g m chồng b b tẻo to teo
 1
Chn đi th cong queo
 1
Lc đi phải cng lc khc phải bồng
 1
Ci duyn ng chồng lm khổ ci đời ti
  1
Hỡi b R ơi.. B Rằng b R ơi !!!


Chồng g ma chồng ngy ngy ỏ o
  1
Đm rồi th nằm co
  1
Lm ăn lười biếng chẳng lo học hnh
 1 
Ci duyn ng chồng lm khổ ci đời ti
 1
Hỡi b R ơi.. B Rằng b R ơi !!!

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba-rang-ba-ri-phi-nhung.N4mZrPVPBG.html