Bạch Đằng Giang   Nhạc Sĩ: Lưu Hữu Phước

Đy Bạch Đằng Giang
Sng hng dũng của ni giống Tin Rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hng, Nam Bắc Trung
Trn trời xanh mun sắc đua chen bng
Dưới đy dng nước nh sng vởn vơ nhấp nh
Hng cy cao soi bng, gi cuốn mun ngn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gi cảm xiết bao


My nước thing ling cn ghi chp rnh
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chnh
V yu nước Nam vui lng hiến thn
Liều mnh ra tay tuốt gươm bao lần


Dng nước vẫn sng dưới trời quang đng
Từ xưa nu cao tấm gương anh hng
D c sấm st bo bng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sng để cho ni giống soi chung


Đy Bạch Đằng Giang
Sng hng dũng của ni giống Tin Rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hng, Nam Bắc Trung.
Trn dng sng một mun bng cờ trong ch ta
Biết mấy thnh tch, biết mấy chiến cng đ qua
Ka qun Ng Tin Tr, chm giết qun si lang
Ka qun Trần Quốc Tuấn, đnh thắng qun Thot Hoan


Nay đ bao lu cn đu nữa rồi
Thời gian qua đ bi mờ trong đm tối
Người nay c hay: Đ v chng ta,
Người hng anh xưa, giữ nước non nh


Hồn nước vẫn sống với trời non nước
Ngy nay ta noi khắp gương anh hng
D kh thấy mấy quyết cng nhau bước
Lm cho gi biết chu con ni giống tin long


Đằng Giang vẫn sng để cho ni giống soi chung