Bài Ca Hạnh Ngộ   Lê Uyên Phương
(C) (D) (B) (C) Slow Rock 60 / Rumba 95 / Bebop 125
Chờ trăng lên ' nghe sao th́ thầm  1  2
Thời gian qua
 ' đâu ngờ ' cuộc đời bao la
1 2 3 4 5 6
Rồi như mây thoáng qua
 ' rồi như trăng xế tà
  1
Em ơi nhớ ngày
 ' xa vời ' dâng hoa
1 2 3 4 5 6

Này anh ơi! Suối reo sườn đồi
 1  2
Này chim ơi! Reo mừng
 ' cuộc đời ghi tên
1 2 3 4 5 6
Rồi như khi lớn lên
 ' rồi như khi úa tàn
 1
Hoa
thơm vẫn chờ
 ' nắng vàng
 ' dâng hương1 2 3 4 5 6

      T́nh yêu
 ' đời đời
 1  2
      Làm sao
 ' như hoa vàng rừng ' xanh
  1  2
      Một khi
 ' đăng hoa t́nh yêu
 1
      Thiết tha cuộc đời
 ' đă mất hết mê say
1  2

Rồi mai đây
 ' đi trên đường đời
 1  2
Đừng buông tay
 ' âm thầm ' t́m về cô đơn
1 2 3 4 5 6
Ngày hôm
nay
nhau ' ngày mai chung gánh đời
(Một khi trao áo hồng
 ' là khi trao tiếng cười)
Luôn ghi kỷ niệm
 ' ban đầu ' yêu thương 1 2 3 4 5 6

End...
Ngày hôm
nay
nhau ' ngày mai chung gánh đời
(Một khi trao áo hồng
 ' là khi trao tiếng cười)
Luôn ghi kỷ niệm
 ' ban đầu ' yêu thương (3 times)
Fade out ...

-------------------------------------------
1. Chờ trăng [C] lên, nghe sao th́ thầm
Thời gian qua, đâu [F] ngờ cuộc đời bao [G7] la
Rồi [Am] như mây thoáng [Dm] qua, rồi [G7] như trăng xế [C] tà
[E7] Em ơi nhớ [A7] ngày xa [G7] vời dâng [C] hoa

2. Này anh [C] ơi, suối reo sườn đồi
Nầy chim ơi, reo [F] mừng cuộc đời ghi [G7] tên
Rồi [Am] như khi lớn [Dm] lên, rồi [G7] như khi úa [C] tàn
[E7] Hoa thơm vẫn [A7] chờ nắng [G7] vàng dâng [C] hương

ĐK: T́nh [F] yêu đời đời
Làm sao như hoa vàng rừng [C] xanh
Một [Dm] khi đăng hoa t́nh [G7] yêu
Thiết tha cuộc đời đă mất hết mê [C] say

3. Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm [F] thầm t́m về cô [G7] đơn
Ngày [Am] hôm nay có [Dm] nhau, ngày [G7] mai chung gánh [C] đời
[E7] Luôn ghi kỷ [A7] niệm ban [G7] đầu yêu [C] thương

-------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=dRehTxFcJyY  - BÀI CA HẠNH NGỘ - Tŕnh bày Lê Uyên Phương
https://www.youtube.com/watch?v=lyj20kaEJ8E - Tuấn Ngọc & Thái Thảo | Bài Ca Hạnh Ngộ (Rumba)
https://www.youtube.com/watch?v=skjd-7FQjyc - Bài ca hạnh ngộ - Vũ Khanh & Ngọc Lan (Bebop)
https://www.youtube.com/watch?v=mZJFi9qKo6s -  Bài ca hạnh ngộ - Thiên Phượng (Bebop)