Bài Ca Hạnh Ngộ   Lê Uyên Phương
Rumba  95
Chờ trăng [C] lên, nghe sao th́ thầm
Thời gian qua, đâu [F] ngờ cuộc đời bao [G7] la
Rồi [Am] như mây thoáng [Dm] qua
Rồi [G7] như trăng xế [C] tà
[E7] Em ơi nhớ [A7] ngày xa [G7] vời dâng [C] hoa


Này anh [C] ơi, suối reo sườn đồi
Nầy chim ơi, reo [F] mừng cuộc đời ghi [G7] tên
Rồi [Am] như khi lớn [Dm] lên
Rồi [G7] như khi úa [C] tàn
[E7] Hoa thơm vẫn [A7] chờ nắng [G7] vàng dâng [C] hương


T́nh [F] yêu đời đời
Làm sao như hoa vàng rừng [C] xanh
Một [Dm] khi đăng hoa t́nh [G7] yêu
Thiết tha cuộc đời đă mất hết mê [C] say


Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm [F] thầm t́m về cô [G7] đơn
Ngày [Am] hôm nay có [Dm] nhau
Ngày [G7] mai chung gánh [C] đời
[E7] Luôn ghi kỷ [A7] niệm ban [G7] đầu yêu [C] thương