Bi Ca Sao               Phạm Duy
(B)
Power Ballad 68 / Cha Cha Cha 125

Sao Tua chn ci ối a nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về l về với cha
Sao Vua su ci ối a nằm xa
Thương em từ thuở người ra ối a người vo
Sao Mơ su ci ối a nằm chầu
Sao Khu mấy ci ối a nằm đu


Sao Khu chn ci ối a nằm di
Thương em từ thuở tnh ngoi,
tnh ngoi nghĩa trong
Sao Măng năm ci ối a nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang ối a đầy lng
Sao Vươn dăm ci ối a nằm trn
Sao Tư bốn ci ối a nằm vung


Sao Đi hai ci ối a nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng l bồng mt tay
Sao Hoa ba ci ối a nằm xoay
Thương em từ thuở được vay ối a nụ cười
Sao Băng bay vt ối a vo đời
Sao Sa rơi xuống ối a lng vui


Sao Băng ng xuống ối a gầm trời
Thương em từ thuở mẹ ngồi, mẹ ngồi nghĩ xa
Sao sa, sa xuống ối a vườn hoa
Thương em từ thuở người ta ối a lại gần
Sao Hm lấp lnh ối a đầu lng
Sao Mai lp lnh ối a đầu thn


Sao Hm le li ối a đầu h
Thương em từ thuở em về l về với ai
Sao Mai le li ối a ngọn cy
Thương em từ thuở về xy ối a tnh người
Sao Vn xa tt ối a đầu trời
Sao Quanh cao ngất ối a ngoi khơi


Sao Vn mun ci ối a mịt mng
Thương em từ thuở nghn trng,
nghn trng cch chia
Sao Quanh theo gt ối a người đi
Thương em chỉ c trời khuya ối a nhn về
Sao ơi, sao hỡi ối a buồn g
Sao ơi, sao hỡi ối a buồn chi