Bài Không Tên Số Cuối Cùng Tiếp Nối
(     ) Boston  60                                                                    Vũ Thành An
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày
Được gặp em, hỏi chuyện em
Lần cuối cùng


Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu ḿnh ở đây bạc mái đầu


Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm hiu hắt
Có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười


Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng ḿnh có thành đôi lứa
Chắc ǵ ta đă thoát ra đời khổ đau


Nếu không c̣n được gặp gỡ
Giữ cho trọn ân t́nh xưa
Xin gửi em một lời nguyện
Được b́nh yên được b́nh yên về cuối đời