Bài Không Tên Số 3        Vũ Thành An
(     ) Boston  60

Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi để t́nh nhân kết đôi


Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt một lần thôi mất nhau


Để rồi oán trách nhau tay buông lơi t́nh mềm
Chân không theo t́nh bền chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi để lệ cuốn mất câu thề


Đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo ḍng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu
C̣n sầu mang đến cho nhau