Bi Khng Tn Số 6        Vũ Thnh An
(     ) Boston  60

Đm nay gi xn xao
Ngoi kia đ vang lời mưa cho
Chờ mộng ấp hơi nồng tnh lấp cho đầy hư khng


Tm nhau, thắp đm tm nhau
ướp mi tm nhau, với tay tm nhau
Chim bao mặc o tnh nhn
đội lời nguyền thương thn trt đời


Chờ nhau, xt sa chờ nhau
Hắt hiu chờ nhau, năm vng ngy ho
Thi em mu mi cũng nhạt
Chm theo suối m thời gian


Đm mưa lũ tm về
một cơn lốc xoay đời qun đời
Lời ngy đ n cần tm đến m đn chong đm
Nhớ nhau, tm đến nhau, nắng mưa ngược xui
Đời mnh cơn lốc xoy mai mốt rồi thương vay
Nếu yu nhau, xin nhau
Thương cuộc đời kh ho xin dịu dng dắt du


Tm nhau, thắp đm tm nhau
Ướp mi tm nhau, với tay tm nhau
Chim bao mặc o tnh nhn
Đội lời nguyền thương thn trt đời


Chờ nhau, xt xa chờ nhau
Hắt hiu chờ nhau, năm vng ngy ho
Thi em mu mi cũng nhạt
Chm theo suối m thời gian