Bi Khng Tn Số 9        Vũ Thnh An
(     ) Boston  60
Ngy đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bn tay trơ đốt khu


Lệ ứa ra hai hng
Lệ thương thn đ trn
Nghn xt xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu


Mnh yu nhau c thương nhau
Mnh cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yu nhau đ xa nhau
Chợt xa nhau đ qun nhau


Thi đ em xa rồi nước mắt rơi qua đời
Chm trong một cơn m thi
Chm trong một cơn m thi


Ngy nui tnh yu lớn dậy
Đm đắp khao kht ln đầy
Một lần đ trt cho nhau
L lần la xa mi nhau


Đu biết c nắng trong đầu
Đu biết mi thắm sẽ nhầu
Một đời cầy xới nỗi sầu
Một đời vun xới niềm đau