Bi Khng Tn Số 9        Vũ Thnh An
(Dm) Boston  60
Ngy đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bn tay trơ đốt khu


Lệ ứa ra hai hng
Lệ thương thn đ trn
Nghn xt xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu


Mnh yu nhau c thương nhau
Mnh cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yu nhau đ xa nhau
Chợt xa nhau đ qun nhau


Thi đ em xa rồi nước mắt rơi qua đời
Chm trong một cơn m thi
Chm trong một cơn m thi


Ngy nui tnh yu lớn dậy
Đm đắp khao kht ln đầy
Một lần đ trt cho nhau
L lần la xa mi nhau


Đu biết c nắng trong đầu
Đu biết mi thắm sẽ nhầu
Một đời cầy xới nỗi sầu
Một đời vun xới niềm đau

-------------------------------------------------------

Ngy [Dm] đến mang tin buồn
Thời [Gm] gian theo về [C] nguồn
Giọt [Bb] nắng loe trong [Gm] đầu
Bn [C] tay trơ đốt [Dm] khu


Lệ [Dm] ứa ra hai hng
Lệ [Gm] thương thn đ [C] tn
Nghn [Bb] xt xa cũng [Gm] muộn
Rồi [C] mai sau nhớ lần [A7] đầu


Mnh [Dm] yu nhau c thương [Gm] nhau
Mnh [Dm] cho nhau nỗi đớn [Gm] đau
Chợt [Bb] yu nhau đ xa [F] nhau
Chợt [Dm] xa nhau đ qun [F] mau
Thi đ [Bb] em xa [Dm] rồi
Nước mắt [C] rơi qua [F] đời


Chm trong một cơn m [Gm] thi
Chm [F] trong một cơn m [Gm] thi
Ngy [Bb] nui tnh yu lớn [A7] đậy
Đm đắp khao kht ln [F] đầy
Một lần đ trt cho [Gm] nhau
L [A7] lần la xa nhau mi [F] nhau


Đu [C] biết c nắng trong [F] đầu
Đu [C] biết mi thắm sẽ [Bb] nhu
Một [Gm] đời cy sới nỗi [F] sầu
Một [A7] đời vun sới niềm [Dm] đau