Bi Thơ Cuối Cng       Hong Thi Thơ

Đy bi thơ cuối cng em viết cho anh
Em viết cho anh bi thơ mộng ước
Vừa khi tn a tựa như ma l
Chết theo thu gi cũng như trăng t
Chết theo đm buồn dần qua


Thi tnh đ thế ny anh đ em đy
Em đ anh đy m đu cn nữa
Chiều trng chờ đn buồn vui cng uống
Những đm trăng buồn những khi dỗi hờn
Đn nhau bn đường tm mơ


Anh ơi ! thi thế l thi l thế đ
Ba năm thi thế mộng tan tnh
Anh ơi ! thi thế l thi l thế đ
Thin thu thi thế đời buồn tnh


Đy bi thơ cuối cng em viết cho anh
Em viết cho anh bi thơ của những
Ma trăng đ tắt ngy vui đ mất
Chứa chan điệu buồn xt xa những giờ
Em đ đem vo hồn thơ