Bi Thơ Vu Quy       Phạm Duy

Một lần khp np cho biệt mẹ cha
Phận em l gi như hạt mưa sa
Một lần e lệ bước ln xe hoa
Khp trang nhật k, đi dng viễn mơ
Viễn mơ


ĐK. Thi chăn gối lẽ gửi lại giường xưa
Hương đo ngy thơ ủ dm cho nh!
Long lanh ngấn lệ, đ m xun th
Hương trinh rờn rợn t o vu quy


Thi bạn học cũ, sch vở từng năm
Nhớ người tc xo, n bi dưới trăng
Gửi khu vườn nhỏ gửi lại mộng mơ
Những lần e ấp, chuyện tnh ngy thơ
Ngy thơ


Thi chăn gối lẽ gửi lại giường xưa
Hương đo ngy thơ ủ dm cho nh!
Long lanh ngấn lệ,
đi m xun th
Hương trinh rờn rợn t o vu quy