Khi Xưa Ta Bé   (Bang Bang)
(G#m Am) New Country 130 *Vintage Grp Pop 135 bisa (Techno) 135

Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Chơi công an đi bắt quân gian,
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! Bang!


Anh bắn ngay em Bang Bang! Em ngă trên sân Bang Bang!
Tiếng súng khi xưa Bang Bang! Ta sẽ không quên bao giờ

Đôi ta theo nhau lớn lên mau, đôi ta luôn thân thiết bên nhau
Ta yêu nhau như lũ bé con
Nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn: Bang! Bang!


Anh thích lăng quăng Bang! Bang!
Em cũng theo anh Bang! Bang!
Tiếng súng khi xưa Bang! Bang!
Ta sẽ không quên bao giờ...


Bao năm qua ta đă hai mươi
Câu yêu đương đă đến cho đôi
Môi hôn thay câu nói thơ ngây
Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui...


Anh xa em, em mất anh yêu. Không ai coi xem lỗi nơi ai
Anh ra đi, anh đă ra đi
Anh đi theo duyên mới xa xôi: Bang! Bang!


Anh đă ra đi: Bang! Bang! Em sẽ bơ vơ: Bang! Bang!
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
Ta sẽ không quên bao giờ...


Nay khi ta ra chốn công viên,
Trông bao nhiêu em bé hân hoan
Chơi công an đi bắt quân gian
Chơi đi theo đi trốn lăng xăng: Bang! Bang!


Ta nhớ năm xưa Bang Bang! Trong trái tim ta Bang Bang!
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
Ta sẽ không quên bao giờ...


-----------------------------------------------------------------------
Bang Bang (My Baby Shot Me Down)
                                                    
- Song by Nancy Sinatra
I was five
' and he was six
We rode on horses
' made of sticks
He wore black
' and I ' wore white
He would
' always ' win the fight

Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit
' the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down


Seasons came
' and changed ' the time
We grew up
' I called ' him mine
He would
' always ' laugh and say
"Remember
' when we used ' to play?"

Bang bang, I shot you down
Bang bang, you hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, I used to shoot you down


Music played
' and ' people sang
Now for me
' no church ' bells rang
(Just for me
' the church ' bells rang)

Now
' he's gone ' I don't know why
And
' till this day ' sometimes ' I cry
He didn't even
' say goodbye
He didn't take
' the time ' to lie

Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down


----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=jnmABALDpf4 
Lady Gaga - Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=-huNrHAou-E  
Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (Live from Jazz At Lincoln Center)

https://www.youtube.com/watch?v=QTUQB-dIZKE 
Bang Bang "my baby shot me down" (LYRICS)

https://www.youtube.com/watch?v=vcU0giW8kv8
Skylar Grey ft David Guetta - Shot me down Lyrics

----------------------------------------------------------------
Khi Xưa Ta Bé   (Bang Bang)
1. [Am] Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
[G] Chơi công an đi bắt quân gian, [E7] hiên ngang anh giơ súng ngay tim bang! [Am] bang!
Anh bắn ngay em: bang! bang! em ngă trên sân: bang! [G] bang!
Tiếng súng khi xưa bang! [E7] bang! ta sẽ không quên bao [Am] giờ

2. [Am] Đôi ta theo nhau lớn lên mau đôi ta luôn thân thiết bên nhau
[G] Ta yêu nhau như lũ bé con [E7] nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn bang! [Am] bang!
Anh thích lăng quăng bang! bang! em cũng theo anh bang! [G] bang!
Tiếng súng khi xưa bang! [E7] bang! ta sẽ không quên bao [Am] giiờ

ĐK: [F] Bao năm qua ta đă hai mươi [C] câu yêu đương đă đến cho đôi
[F] Môi hôn thay câu nói thơ ngây [E7] chơi yêu thay chơi bắt nhau vui

3. [Am] Anh xa em, em mất anh yêu không ai coi xem lỗi nơi ai
[G] Anh ra đi, anh đă ra đi [E7] anh đi theo duyên mới xa xôi bang! [Am] bang!
Anh đă ra đi bang! bang! em sẽ bơ vơ bang! [G] bang!
Tiếng súng khi xưa bang! [E7] bang! ta sẽ không quên bao [Am] giờ

4. [Am] Nay khi ta ra chốn công viên, trông bao nhiêu em bé hân hoan
[G] Chơi công an đi bắt quân gian chơi đi theo đi trốn lăng xăng bang! [Am] bang!
Ta nhớ năm xưa bang! bang! trong trái tim ta bang! [G] bang!
Tiếng súng khi xưa bang! [E7] bang! ta sẽ không quên bao [Am] giờ

----------------------------------------------------------------
My baby shot me down
1. [Am] I was five and you were six, we rode on horses made of sticks
[G] I wore black you wore white [E7] You would always win the fight bang [Am] bang
You shot me down bang bang, I hit the ground bang [G] bang
That awful sound bang [E7] bang my baby shot me [Am] down

2. [Am] Seasons came and changed the time I grew up I called you mine
[G] You would always laugh and say [E7] remember when we used to play bang [Am] bang
You shot me down bang bang, I hit the ground bang [G] bang
That awful sound bang [E7] bang my baby shot me [Am] down

Chorus: [F] Music played and people sang [C] just for me the church bells rang
[F] After echoes from a gun [E7] we both vowed that we'd be one

3. [Am] Now you're gone I don't know why sometimes I cry
[G] You didn't say goodbye [E7] you didn't take the time to lie bang [Am] bang
You shot me down bang bang I hit the ground bang [G] bang
That awful sound bang [E7] bang my baby shot me [Am] down