Bánh Xe Lăng Tử      Trọng Khương
(G) (A)
Croco Twist 164
Bánh xe quay nhanh nhanh  1  2
Chiếc thân xe quay rung rinh
  1  2
Ch́m trong làn cát trắng
    0  
Xe
'nhịp nhàng quay bánh lướt  1
Hồn ta mà cuốn trong
'ánh nắng 1 2 3 4

Ta
1 2 mến yêu một kiếp giang hồ  1
Dù rằng cuộc sống vô bờ
  1
Tim nồng gịng máu vô tư
1 2 3 4 1/2

A haha
1 2 suối in h́nh chiếc xe vàng đêm nao  1
Đập vỡ cây đàn, giận đời nào ai biết hay
1 2 3 4 1/2
Gió cầu bập bềnh
1 2 3  trên đường gian lan 1 2 3 4
Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn
1 2 3 4

Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng
  1
Môi ai
'say sưa hé mấy cung đàn  1
Ca lên
'cho tan nỗi niềm cay đắng 1 2 3 4
* Vui ca lên đi trong chiếc xe vàng  1
Sau khi men say lần mấy cung đàn
  1
Hồn ta
'vụt bước lên'trời xanh lam 1 2 3 4

Kết thúc... lập lại
* 3 lần...