Bao Giờ Dn Tộc Ti Ơi   
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thnh


1.
Bao giờ dn tộc ti ơi?
Bao giờ đi cng thế giới?
Bao giờ cất ln ting ni:
đất nước ny l của chng ta!


Hy nhn người dn Tunisia!
Hy theo gương người dn Ai-Cập!
Đất nước họ văn minh độc lập
vẫn vng ln chấm dứt độc ti.


Hy tay nắm tay, vạn vạn người,
gi trẻ hm nay!
Người dn st vai cng đứng dậy
quyết định tương lai.
Qua rồi bao năm lừa mỵ!
Qua rồi tham quyền cố vị.
Ngy hm nay hy đứng dậy m đi!


Qua rồi độc ti bn nước!
Qua rồi bạo tn dối tr!
Thế kỷ ny l thế kỷ của chng ta!


2.
Bao giờ đồng bo ti ơi!
Bao giờ? Thi đừng tiếc nuối!
Bao giờ chng ta bước tới:
nhận trch nhiệm ny (l)
trch nhiệm của chng ta!


Hy nhn người dn Tunisia!
Hy theo gương người dn Ai-Cập!
Đất nước họ văn minh độc lập
vẫn vng ln chấm dứt độc ti.


Đồng bo ơi! Đứng ln!
Cn chờ g? Đừng sợ gian nan!
Ton dn st vai cng một lng đi lại giang san.
Qua rồi bao năm lừa mỵ!
Qua rồi độc quyền đảng trị!
Ngy hm nay ta đứng dậy m đi!


Qua rồi độc ti bn nước!
Qua rồi bạo tn dối tr!
Thế kỷ ny l thế kỷ của chng ta!