Bo Tnh   Nhạc Ngoại Quốc, Lời Việt: Hong Trọng & Lan Đnh
(Am) Power Ballad  62
Tnh khi yu đương cng thương luyến
khi gần nhau
Tnh khi c đơn vấn vương thm gy buồn đau
Lạnh v mưa gi bo trong lng v khao kht
yu phai tn
L khi thiếu tnh trao tha thiết hương chăn


Từ khi xa anh lạnh xm lấn tm hồn em
Tm trong đơn ci luyến mơ xưa đm từng đm
Mộng tnh n i lc ban đầu tm đu thấy
đam m no
Về day dứt thm tm tư ngy nối ngy


Anh ơi hm nao gi mưa go trong đm tối
Anh ơi pht hn m tnh vương bo tố
khiến xui lệ rơi
Anh ơi thi tan vỡ hoa đời hận sao ngui
Anh ơi lc lẻ loi cay đắng trn ngập
đến đắm đuối


Tnh sau cơn m tnh mong đắm mơ về đu
Tnh qua men say mối duyn xưa vui di lu
Tnh cng t ti cuối hương tnh cng m i qun u sầu
V ngang tri cho tơ duyn đẹp kiếp hoi