Bay Đi Cánh Chim Biển    Đức Huy

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng c̣n giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng c̣n tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều
Buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng


Em đă muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nh́n nhau một lần cuối


Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng c̣n giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng c̣n tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng