By Giờ Thng Mấy   Từ Cng Phụng
(E) (F) Rumba  95
By giờ thng mấy rồi hỡi em
lnh đnh ngậm ngi tri m đềm
chiều nay nếu em đừng hờn giỗi
trch nhau một lời thi
tm hồn mnh đu lẽ loi


By giờ thng mấy rồi hỡi em
anh đi tm mu hoa em ci
chiều nay nhớ em rồi v nhớ
thng năm đẹp vo thơ
nui trn đầy ước mơ


Mai đy anh đưa em đi về
mưa giăng chiều nắng t
cho ướt lạnh chng mnh
Em ơi, thi đừng hờn anh nữa
nhn nhau buồn vời vợi
để ma đng buốt gi... bờ vai gầy


By giờ thng mấy rồi hỡi em
anh đi tm ma xun trn đồi
ma đng chết đi rồi ma xun
mắt em đẹp trời sao
cho mnh thi nhớ nhau