Bến Cũ      Anh Việt
(C) Slow Rock 69
Bến ấy ngy xưa người đi
Vấn vương biệt ly
Gi cuốn mun phương về đy
Thấy bng người về hay chăng?


Xa nhau bến xưa ngy ấy
Anh đi thế thi từ đy
Sầu chết bn lng
Hồn nặng nhớ mong


Biết đi sầu em mong
Nhưng ngn dn đang ngng
Dưới trời gi mưa
Ln gi chiều đưa


Xa nhau bến xưa ngy ấy
Anh như bng my hồng tri
Về chốn xa vời lng nặng nhớ mong


Cố qun sầu thương đi
Anh nguyện đi theo gi
Chớ buồn khc chi
Cng khổ người đi


Bến ấy chiều sương chờ mong
Vấn vương lng ta
Gi cuốn my tri về đu
Cố nn sầu lng bao năm