Bn Nhau Ngy Vui      Quốc Dũng
(E) (F) Country Pop (bebop) / Disco Fox 128
Một sớm tan chung t o trắng ngập đường
Mnh anh chơ vơ chờ em trước cổng trường
Rồi bng em ra qua giy pht muộn mng
Nắm tay anh em cười khẽ ni
  1 2 3 4 5

Trọn sng hm nay giờ triết l thật buồn
Giờ anh đưa em đi tm giy pht lạ thường
Mnh c bao lu rồi sẽ hết một ngy
Hy trao nhau trọn tnh đắm say
1 2 3 4 5

L l la l la
Hy snh bước với nhau kề vai nhau
Nhạc bừng reo khắp nơi
Ta du nhau theo tiếng nhạc vui
 1 2 3 4 5

Mnh sống bn nhau v qun hết hận sầu
Th khng gian kia l khi thuốc nhiệm mu
Để mi đưa ta tri xa bến đợi chờ
Kết hai tm hồn ton ước mơ
 1 2 3 4 5