Bo Dạt My Tri   Nhạc dn ca: Quan Họ Bắc Ninh
(   ) Slow Rock
Bo dạt my tri chốn xa xi
Anh ơi em vẫn đợi bo dạt
My i .. tri chim sa tang tnh tnh c lội
Ngẫm một tin trng, hai tin đợi
Ba bốn tin chờ sao chẳng thấy i .. đu


Một mảnh trăng treo suốt canh thu
Anh ơi trăng đ ngả ngang đầu
Thương nhớ ai sương rơi đm sắp tn trăng tn
Cnh tre đưa trước ng ln gi la đ
Em vẫn mong chờ sao chẳng thấy i .. anh


Ngy ngy ra trng chốn xa xăm
Anh ơi, em vẫn đợi mỏi mn
Ra trng sao xa tang tnh tnh cao vợi
Người đi xa c nhớ l nhớ ai ngồi
Trng cnh chim trời sao chẳng thấy i .. đu
... dạo nhạc...

Mỏi mn đm thu.. suốt năm canh
Anh ơi em vẫn đợi mỏi mn
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đi lời
Người đi xa c nhớ l nhớ ai ngồi
Trng cnh chim trời sao chẳng thấy i .. đu


https://www.nhaccuatui.com/playlist/beo-dat-may-troi-single-phuong-linh.3iltY8RFVH25.html cs Phương Linh