Bo Dạt My Tri   Nhạc dn ca: Quan Họ Bắc Ninh
(C) 8-Beat Ballad  73
Bo dạt my tri chốn xa xi
Anh ơi em vẫn đợi bo dạt
My i .. tri chim sa tang tnh tnh c lội
Ngẫm một tin trng, hai tin đợi
Ba bốn
~ tin chờ sao chẳng thấy () anh

Một mảnh trăng treo suốt canh thu
Anh ơi trăng đ ngả ngang đầu
Thương nhớ
~ ai sương rơi đm sắp tn trăng tn
Cnh tre đưa trước ng ln gi la đ
Em vẫn () mong chờ sao chẳng thấy () anh


Mn mỏi chim bay suốt canh thu
Chim ơi cho nhắn gửi đi
~ lời
Thương nhớ
~ ai sương rơi đm sắp tn trăng tn
Người đi xa c nhớ l nhớ ai ngồi
Trng cnh chim trời sao chẳng thấy () anh


... dạo nhạc...

Người đi xa c nhớ l nhớ ai ngồi
Trng cnh chim trời sao chẳng thấy ()... anh


https://www.nhaccuatui.com/playlist/beo-dat-may-troi-single-phuong-linh.3iltY8RFVH25.html cs Phương Linh