Biển Cạn    Nhạc v lời: Nguyễn Kim Tuấn
(Gm) Power Ballad  65
C người từ lu nhớ thương biển
Ngy xưa biển xanh khng như by giờ
Biển l hoang vắng
Lời ti nhỏ b tiếng gi tht cao
Biển trn nỗi đau
Tnh em qu lớn sng cũng vỡ tan
Đời ti đnh mất
Giấc mơ khng cn biển xưa đ cạn
Vắng em trn đời biển thầm than khc
Ngn lần với ti
Cng ti biển chết, cng em biển tan
Ngn năm nỗi đau ha kiếp my ngn
C đơn biển cạn


C người hẹn ti cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xa nỗi niềm
Biển khng ln tiếng
Đời ti nhỏ b trước những kht khao
Chm trong nỗi đau
Tnh em qu lớn với những đam m
Lm nn oan tri
Sng reo no nề, hải u khng về
Vắng em trn đời biển thầm than khc
Ngn lần với ti
Cng ti biển chết, cng em biển tan
Ngn năm nỗi đau ha kiếp my ngn
C đơn biển cạn