Biển Nhớ              Trịnh Công Sơn
(Am) Schlager 6-8  62
Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chắn gió mưa sang


Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn mờ
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn


Hôm nao em về bàn tay buông lối ngỏ
Đàn lên cung phím chờ
Sầu lên đây hoang vu


Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Triều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê


Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây tuôn


Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng c̣n buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang


Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương