Biết Đâu Nguồn Cội  Trịnh Công Sơn
(A) Country 2-4  115 Country Swing 128 Rumba 95
Em đi qua chuyến đ̣ thấy
con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ và trăng tên lăng du
Em đi qua chuyến đ̣ ối a con trăng c̣n trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già


Em đi qua chuyến đ̣ ối a trăng nay đă già
Trăng muôn đời thiếu nợ
mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đ̣
lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về


Em đi qua chốn này ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi
buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài


Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời