Biết Đến Bao Giờ   Lam Phương

Đời là vạn ngày sầu biết t́m nơi chốn nào
Ta quen nhau bao lâu nhưng t́nh đă có ǵ đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết
Bao giờ sẽ có t́nh yêu
Cho ḷng không thấy quạnh hiu
Khi đêm rừng buông xuống tịch liêu


Dù đời ḿnh c̣n dài nhưng ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi
Từ khi anh là lính chiến
Không về thăm ghé nhà em

Không c̣n nghe tiếng cười thâu đêm
Buồn ơi sao là buồn


Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi
Đời chỉ làm bạn cùng sương gió
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn
Biết cho trăng đêm nay
Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương
Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu


Rừng lá rừng chập chùng
Giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương
Xa ĺa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu
Hoa ḷng đă chớm t́nh yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu
Chờ đến xuân về chiều