Bốn Ma Thay L    Trịnh Cng Sơn
(Am) Power Ballad  60
Bốn ma như gi bốn ma như my
Những dng sng nối đi tay liền với biển khơi


m chờ nh sng mưa đi cơn nắng
Mặt trời lấp lnh trn cao vừa xa vừa gần


Con sng l thuyền my xa l buồm
Từng giọt sương thu hết mong manh
Những giọt mưa những nụ hoa
Hẹn h gặp nhau trước sn nh


Khng hẹn m đến khng chờ m đi
Bốn ma thay l thay hoa thay mi đời ta


Bn trời xanh mi những nụ mầm mới
ể lại trong ci thin thu hnh dng nụ cười