Bụi Phấn nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Lê Văn Lộc
(C) Valse  130
Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc Thầy


Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm v́ bụi phấn
Để cho em bài học hay


Mai sau lớn nên người
Làm sao có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ

Khi em tuổi c̣n thơ

https://www.youtube.com/watch?v=awms6JWdTT0  Hoàng Vy - BỤI PHẤN
---------------------------------------------------------------------
Bụi Phấn
nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Lê Văn Lộc

(C) Valse  130
[C] Khi thầy viết [Am] bảng
Bụi [F] phấn rơi [G] rơi
[Dm] hạt bụi nào
Rơi [F] trên bục giảng
[G] hạt bụi nào
Vương trên tóc [C] thầy

Em yêu phút giây [G] này
Thầy [Am] em tóc như bạc [G] thêm
Bạc [Em] thêm v́ bụi [F] phấn
Để cho [G] em bài học hay

Mai [C] sau lớn nên [G] người
Làm [Am] sao có thể nào [G] quên
Ngày [C] xưa thầy dạy [F] dỗ
Khi [G] em tuổi c̣n [C] thơ