Bước T́nh Hồng   Nguyễn Trung Cang
(G) (E) Country Pop (bebop) 126 /  (G)
 60's 8 Beat  126
Này đây bước chân xin t́m đến người
này đây cánh tay xin chào đón người
này đây cỏ cây xanh gợn ư t́nh
này đây gió mây nghe hồn tái sinh


Này đây cánh hoa xin dâng đến người
đời như nở hoa trong vạn tiếng cười
ầm vang suối reo như dậy núi rừng
bầy chim hót ca theo từng bước chân


Này hỡi trái chín thơm ngọt quá
này hỡi những đóa hoa rợp lá
này hỡi suối mát chim rừng ca
hăy lắng nghe t́nh ta yêu nhau không rời xa


Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời
cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người
và ta sẽ chia yêu thương khắp trời
t́nh yêu chúng ta lan rộng khắp nơi!