Ca Dao Mẹ   Trịnh Cng Sơn
(Cm) Slow Rock 60
Mẹ ngồi ru con đong đưa vng buồn đong đưa vng buồn
Mẹ ngồi ru con my qua đầu ghềnh lạy trời mưa tun
Lạy trời mưa tun cho đất sợi mềm hạt mầm vun ln
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xt xa đời mnh


Mẹ ngồi ru con đong đưa vng buồn năm qua tuổi mn
Mẹ nhn qu hương nghe con mnh buồn giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thn
Một dng sng tri cuốn mi về trời bấp bnh phận người


Điệp khc:
Mẹ ngồi ru con tiếng ht lnh đnh
Mẹ ngồi ru con ru my vo hồn
Mẹ dạy cho con tiếng ni qu hương
Mẹ nhn con đi pht giy bng hong


Mẹ ngồi ru con đong đưa vng buồn đong đưa phận mnh
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm như thn tượng buồn để lại qu hương
Tuổi cn bơ vơ thế giới hằn th chiến tranh ngục t

---------------------------------------------------------------------------
1. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa vng [C] buồn đong đưa vng [C] buồn [Dm]
Mẹ ngồi ru [Dm] con my qua đầu [C] ghềnh lạy trời mưa [F] tun
Lạy trời mưa [C] tun cho đất sợi mềm hạt mầm vun [Dm] ln
Mẹ ngồi ru [C] con nước mắt nhọc [Dm] nhằn xt [A7] xa đời [Dm] mnh

2. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa vng [C] buồn năm qua tuổi [C] mn [Dm]
Mẹ nhn qu [Dm] hương nghe con mnh [C] buồn giọt lệ ăn [F] năn
Giọt lệ ăn [C] năn đưa con về trần tủi nhục chung [Dm] thn
Một dng sng [C] tri cuốn mi về [Dm] trời bấp [A7] bnh phận [Dm] người

ĐK: Mẹ ngồi ru [C] con tiếng ht lnh [Dm] đnh
Mẹ ngồi ru [F] con ru my vo [Dm] hồn
Mẹ dạy cho [Dm] con tiếng ni qu [Gm] hương
Mẹ nhn con [Dm] đi pht giy bng [C] hong

3. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa vng [C] buồn đong đưa phận [C] mnh [Dm]
Mẹ ngồi ru [Dm] con nghe đất gọi [C] thầm trọn nợ lưu [F] vong
Mẹ ngồi trăm [C] năm như thn tượng buồn để lại qu [Dm] hương
Tuổi cn bơ [C] vơ thế giới hận [Dm] th chiến [A7] tranh ngục [Dm] t.