Ca Vang Khc Yu Đời   Văn Phụng
(A) Twist 168

Ca vang khc yu đời
Đi mi h tươi cười
Tiếng ht ca chơi vơi
Gieo tươi thắm mun đời


Ta vui với cy đn
Trong tia nắng huy hong
Tiếng ht ca vang vang
Đời đẹp như đa hoa


Tnh tnh tang tnh tang
Ha vang khc ca yu đời
Qun đi u sầu đ qua
Vui đ về với ta


Ca vang khc yu đời
Mang tươi thắm cho người
Với tiếng ca lơi lơi
Tnh nở vui khắp nơi