Ca Vang Khc Yu Đời   Văn Phụng
(A) Twist 168

Ca vang khc yu đời đi mi h tươi cười
Tiếng ht ca chơi vơi gieo tươi thắm mun đời


Ta vui với cy đn trong tia nắng huy hong
Tiếng ht ca vang vang đời đẹp như đa hoa


Tnh tnh tang tnh tang ha vang khc ca yu đời
Qun đi u sầu đ qua vui đ về với ta


Ca vang khc yu đời mang tươi thắm cho người
Với tiếng ca lơi lơi tnh nở vui khắp nơi


* K m