Cái Giá Phải Trả 
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thành

1.
Cách mạng như vầy,
mà trước đây chúng lừa được dân tôi (í a . . . )
Chế độ như vầy,
mà trước đây chúng lừa được cả thế giới (í a . . .)
trước tới sau trăm triệu người chết tức tưởi (1)
Bắc với Nam năm triệu người chết tức tưởi (2)
cái giá dân tôi đă trả
Sao mà đau! Sao mà đau!


Cai trị thế này
th́ để lâu sẽ c̣n nhiều nỗi đau (ứ hư . . . .)
Bao người đức tài,
nói lời ngay sẽ bị d́m xuống đáy (áy ay . . . .)
Đất bị cắt, dân bị bán,
biển khơi điên cuồng “tàu lạ”
Cái giá hôm nay ta phải trả, ta c̣n phải trả
đến bao lâu? đến bao lâu?


Đừng sợ nữa đồng bào ơi!
Cái giá dân ta đă trả
Đă cao ngất trời.
Cái giá hôm nay ta phải trả để có lại cuộc đời
Không thể nào cao hơn thế nữa!
Không thể nào cao hơn thế nữa!


Th́ đừng sợ nữa đồng bào ơi!
hăy bước tới làm theo nước người
hăy đạp đổ đi cái chủ nghĩa nhất thời
thế giới hôm nay ta đă thấy rồi
th́ đừng sợ nữa đồng bào ơi!
Đừng sợ nữa đồng bào ơi!


2.
Kế hoạch thế này
th́ khác chi chúng hủy diệt tương lai (í a . . . . )
Hiến pháp thế này
th́ nước ta lắm côn đồ, mối lái (í a . . . .)
hết “chủ tớ”, hết “vô sản”,
hết “Độc Lập, Hạnh Phúc”, hết “Tự Do”
hết cả những lời hứa “Thiên Đường” (3)
Đoàn Đảng hôm nay như những “Người Qua Đường”
Chúng cần ǵ nghĩ tới Quê Hương?


Đừng sợ nữa đồng bào ơi!
những cú đấm, những cái đạp
những roi điện, những dùi cui
Không thể nào đau hơn thế nữa!
Không thể nào đau hơn thế nữa!


Th́ đừng sợ nữa đồng bào ơi!
Hăy chứng tỏ người dân nước Việt
Không ngu si đến độ yếu hèn.
không ngây thơ để trở thành Tây Tạng
luôn theo gương sáng tiền nhân chói rạng
Th́ đừng sợ nữa đồng bào ơi!
Đừng sợ nữa đồng bào ơi!


____________________

(1) Hơn 100 triệu người đă chết v́ Chủ Nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới.

(2) Riêng tại Việt Nam, 3 triệu người đă chết trong thời gian 20 năm chiến tranh, và ước tính khoảng 2 triệu người khác đă chết sau năm 1975, trên đường vượt biên, trong các trại tù cải tạo hoặc bị Việt Cộng thủ tiêu, giết hại.
 
(3) Ngụy ngữ của Việt Cộng.