Căn Gc Lưu Đầy         Anh Bằng

Đm trắng đm ta nằm trong căn gc lưu đy
Một mnh thi mồ hi lạnh buốt đi vai
Ta gọi ta vực su đắng cay
Ta gọi em nt mi xanh di nt mi son đầy
Một lần rồi hết từ đy


Hm thứ hai ta vi thn vo trong lam lũ
Thứ ba nghe nhiều thm
Thứ tư qua thật nhanh
Thứ năm i buồn tnh
Thứ su đi rồi thứ bảy về
Chủ nhật nằm m gối chăn no nề


Cn g đu ngoi linh hồn rch tả tơi ny
Tnh bỏ ta như một sớm chim đi bỏ hng cy
Cn g đu ngoi mảnh đời trắng bn tay ny
Mất hết rồi khng cn g để mất nữa hm nay


Đm trắng đm ta nằm trn căn gc lưu đy
Người bỏ ta ngn cơn ging bo chưa qua
Xin thời gian vi chn xt xa
Cũng đnh thi đớn đau lu di xt xa cho đời
Rồi cũng qua đi kiếp người