Căn Nh Xưa      Nguyễn Đnh Ton
(Bm/Cm/Dm) Slow Rock 60
[Dm] Em c nhớ căn nh xưa bn khu [F] vườn cải
[Gm] Nơi những sớm mai nằm [Bb] nghe
Nắng rộn trn [A7] mi
Ở [Bb] đ c những lũ sn b [Am] quanh
[Gm] Những vết nức ru tường xanh
C [Bb] giếng nước soi trời [A7] trong

Ở [F] đ c l cuốn xoay ngoi [Gm] song
C gi mt đm bnh [Bb] yn
C những tiếng chung gần [Gm] lắm
Pha [A7] ha tiếng cầu [Dm] kinh
Ngn [Bb] nga vang qua sn gio [Gm] đường
Từng [A] ngy nghe đ [Dm] quen

Ở [Bb] đ c những thng năm buồn [Gm] tnh
Khốn [A7] kh quyết nui tnh [Dm] duyn
Đ [Bb] trốn thot qua nhiều [A7] phen
Ở [F] đ ng thấy nghĩa trang kề [Gm] bn
C tiếng khc hơi đn [Bb] nhang
C những sớm em tm [C] đến [Bb]

Với những đo [A7] hồng khp np giữa [D] vng tay [A7] m
[Em] Nghe sau lưng [G] em c chiếc l [Em] mừng
Đ đổi mu [A7] xanh lấy hương [Dm] nồng