Cát Bụi         Trịnh Công Sơn
(Am) (Bm) Slow Rock 60 / Tango  110

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn h́nh hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gơ nhịp không nguôi


Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày


Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để t́nh yêu xay ṃn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui


Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đă dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...