Cy Trc Xinh   Dn Ca Bắc Bộ
(Gm) Khoa Đo Schlager Pop  119  (-2)
1.Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc      
Cy trc mọc (i) bn bờ ao
Chị Hai xinh tang tnh l chị Hai đứng
đứng nơi no qua lối dng xinh cng xinh (ly)
đứng, đứng nơi no qua lối dng xinh cng xinh (ly)


2. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Cy trc mọc (i) bn sn đnh
Anh Ba xinh tang tnh l anh Ba đứng
đứng một mnh trng dng vẫn xinh lại cng xinh (ly)
đứng, đứng một mnh trng dng vẫn xinh cng xinh (ly)


3. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Cy trc mọc (i) bn sn đnh
Chị Hai xinh (anh Ba xinh) tang tnh l Cả Hai rớt
rớt xuống snh trng dng vẫn xinh lại cng xinh (ly)
rớt, rớt xuống snh (cả hai) dng xinh cng xinh (ly)
rớt, rớt xuống snh (cả hai) dng xinh cng xinh (ly)


--------------------------------------------------------------
Tro Phng:

Cy Trc Xinh    Dn Ca Bắc Bộ

(Em) Schlager Pop  120  (+7)
1.Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Qua (i) lối nọ (i) bn bờ ao
Chị Hai xinh tang tnh l chị Hai đứng
đứng nơi no qua lối như cũng xinh (ly)
đứng, đứng nơi no qua lối như cũng xinh (ly)

2. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Qua (i) lối nọ (i) bn sn đnh
Chị Hai xinh tang tnh l chị Hai đứng
đứng một mnh qua lối như cng xinh (ly)
đứng, đứng một mnh qua lối như cng xinh (ly)

3. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Cy trc mọc bn bờ sng
Anh Hai xinh tang tnh l anh Hai đứng
đứng nơi no qua cũng xinh (ly)
đứng, đứng nơi no qua lối như cũng xinh (ly)

4. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Qua (i) lối nọ (i) bn sn đnh
Anh Ba xinh tang tnh l chị Hai đứng
đứng một mnh qua lối như cng xinh (ly)
đứng,đứng một mnh qua lối như cng xinh (ly)
đứng,đứng một mnh qua lối như cng xinh (ly)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cay-Truc-Xinh-Quang-Ly/ZWZC9690.html  chị Hai


Cy trc xinh, tang tnh l cy trc mọc (i), cy trc mọc bn bờ ao.
Anh hai xinh, tang tnh anh hai đứng (i), đứng đứng nơi no trng vẫn xinh cng xinh.

Cu trc xinh tang tnh cy trc mọc (i), cy trc mọc bn sn đnh.
Anh ba xinh tang tnh anh ba đứng (i), đứng đứng một mnh trng dng xinh cng xinh.

Cy trc xinh, tang tnh cy trc mọc (i), cy trc mọc bn bờ sng.
Người cn khng tang tnh l hay đ bỏ, đ bỏ nơi no qua lối (i) cn khng.

Cy trc xinh tang tnh l cy trc mọc (i), cy trc mọc bn sn cha.
Anh tư khng yu, tang tnh em đi lấy (i), lấy lấy đạo ba qua lối (i) phải yu.
M em lấy lấy đạo ba, qua lối nhử phải yu.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cay-Truc-Xinh-Minh-Thanh/ZWZAA6A7.html  anh Hai
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cay-truc-xinh-thuy-huong-nsut.Hdk694sWgv.html  anh Hai

Trc xinh trc mọc đầu đnh,
Em xinh em đứng một mnh cũng xinh.

Hoặc:
Trc xinh trc mọc bờ ao,
Em xinh em đứng chỗ no cũng xinh.
V hi-hước hơn một cht nữa th:
Trc xinh trc mọc đầu đnh,
Em xinh em rớt xuống snh cũng xinh.
http://z15.invisionfree.com/club4vn/ar/t1270.htm