Cy Trc Xinh   Dn Ca Bắc Bộ
(Gm) Khoa Đo Schlager Pop  119  (-2)
1.Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc      
Cy trc mọc (i) bn bờ ao
Chị Hai xinh tang tnh l chị Hai đứng
đứng nơi no qua lối dng xinh cng xinh (ly)
đứng, đứng nơi no qua lối dng xinh cng xinh (ly)


2. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Cy trc mọc (i) bn sn đnh
Anh Ba xinh tang tnh l anh Ba đứng
đứng một mnh trng dng vẫn xinh lại cng xinh (ly)
đứng, đứng một mnh trng dng vẫn xinh cng xinh (ly)


3. Cy (i) trc xinh, tang tnh l cy trc mọc
Cy trc mọc (i) bn sn đnh
Chị Hai xinh (anh Ba xinh) tang tnh l Cả Hai rớt
rớt xuống snh trng dng vẫn xinh lại cng xinh (ly)
rớt, rớt xuống snh (cả hai) dng xinh cng xinh (ly)
rớt, rớt xuống snh (cả hai) dng xinh cng xinh (ly)