Chn Tnh    Trần L Quỳnh
(Cm) 16-Beat Ballad  65  / Techno 140

Ma xun vừa đến hoa về trn những bn tay
V em vừa đến thay mu o mới v anh
Nguyện cho ngy thng
Em đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em... đang nhn về anh


V anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trng
Một mnh lặng lẽ ướt lạnh trong mưa v anh
Tnh yu tm thấy nguyn vẹn sau đm bo ging
Giữa hoang tn lng qun
Nơi cuối đường c em
ring chờ đợi anh

Như chưa từng c những pht la xa
Giấu gương mặt trn vai anh khc a
Những con đường anh đi rồi cũng đưa
Anh về bn em


Như anh được sống giy pht đầu tin
C em tận đến những giy cuối cng
Suốt cuộc đời anh khng qun chn tnh
Dnh hết cho em